Ochrana osobních údajů (GDPR)


Informace o rozsahu zpracování vašich osobních údajů, dle evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Vyžaduji pouze nezbytně nutné osobní údaje, jako je celé jméno, emailová adresa a telefon. Tyto údaje slouží pro vytvoření objednávky  a zajištění předání hotové zakázky. Zákazníkem uvedené údaje jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu a nemá k nim přístup nikdo neoprávněný.

Zákazníkem uvedené osobní údaje neslouží k rozesílání obchodních nabídek, newsletterů a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zákazník má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený na těchto webových stránkách

Správcem osobních údajů je Jiří Lorenc, Jeremiášova 537/26 ,Olomouc 779 00, IČ: 05955203